Dekorglass

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas.


Florian Plit

Ekologia

W dzisiejszych czasach musimy bardzo dbać o to,
aby nie pogorszyć stanu naszej planety.

Zdajemy sobie sprawę jak wiele osób w pierwszej kolejności swoją uważność kieruję w stronę wielkich przedsiębiorstw i w nich dopatruje się odpowiedzialności za zły stan środowiska naturalnego. Nie chcemy i nie możemy – jako huta szkła – uchylać się od odpowiedzialności. Zależy nam bowiem na dobru przyrody występującej na naszych obszarach, dlatego podjęliśmy szereg środków, które mają zapobiec negatywnym skutkom, jakie może wywołać praca tak dużego przedsiębiorstwa.

Nowoczesne systemy oczyszczania spalin!

Za wszelką cenę chronimy powietrze, którym sami przecież stale oddychamy.
Wprowadziliśmy więc dwuetapowy system oczyszczania spalin:

Ekologia
  • redukujemy tlenek azotu, uzyskujemy to przez dozowanie mocznika w dwóch wieżach CENTAURIO
  • ograniczamy wydzielanie się pyłu dzięki filtrowi workowemu z reaktorem, oznacza to że zanieczyszczenia większe niż 20mg/Nm3 nie przedostają się do atmosfery
  • zainstalowaliśmy również filtry workowe, które przyczyniają się do niższej energochłonności produkcji i nie wpływają negatywnie na słuch pracowników

Bardzo zależy nam na tym, aby maksymalnie zredukować emisję
substancji szkodliwych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.
Działamy zgodnie ze standardami BAT.

*BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne techniki) – zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości
emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nadrzędny cel BAT to zaproponowanie takich limitów emisyjnych,
które będą odzwierciedlać właściwe proporcje pomiędzy korzyściami i kosztami. Wielkości limitów emisyjnych muszą dotyczyć tych
zanieczyszczeń, które zakład będzie wytwarzał w większych ilościach.

Wanna szklarska

Nie zapomnieliśmy również o sercu naszej huty, wannie szklarskiej. Posiada ona:

  • innowacyjny system odzyskiwania ciepła, co pozwala: podgrzewać powietrze niezbędne do spalania gazu, ogrzewać zakład
  • rewersyjny układ, który pozwala na odprowadzanie spalin z pieca przez niekatalityczne usuwanie tlenków azotu dzięki wstrzyknięciu amoniaku lub mocznika

W celu ochrony gleby postanowiliśmy wykopać własną studnię głębinową.
Pomaga ona nas również chronić przed pożarami.
Należymy do systemu EU ETS.

Należymy do systemu EU ETS – polega on na wprowadzeniu limitu łącznych emisji
niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem.
Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają.

*Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej
podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy
na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 

Ekologiczna produkcja szkła i butelek

 
Nie bez powodów klimatolodzy zwracają uwagę na szkodliwość niektórych elementów codziennego życia. Globalne ocieplenie stało się już faktem, a działalność ludzi w mniejszym bądź większym stopniu przyczynia się do tego efektu. Stąd też nasza firma stara się włączyć w akcję promowania prawidłowych wzorców. Również produkcję szkła prowadzimy w taki sposób, by nie wpływała ona na zanieczyszczenie środowiska. W ten sposób zapewniamy oryginalne produkty przy minimalnym wpływie na otoczenie.

Szkło ekologiczne i ochrona środowiska

Przede wszystkim duży nacisk kładziemy na jakość powietrza. Podczas produkcji szkła wytwarzane są też szkodliwe substancje, takie jak tlenek azotu oraz pyły i inne drobiny. Aby przeciwdziałać ich przedostawaniu się do atmosfery, huta szkła Dekorglass stosuje odpowiednie filtry oraz aplikację substancji neutralizujących poszczególne toksyczne składniki.

Ekologia obejmuje również zapewnienie komfortu zdrowotnego dla pracowników oraz okolicznych mieszkańców poprzez neutralizację pyłów i drobniejszych cząstek. Zastosowane przez nas filtry workowe z reaktorem skutecznie wyłapują zanieczyszczenia, które mogłyby przedostać się do atmosfery. Dzięki takim rozwiązaniom, z kominów huty wydzielana jest w głównej mierze para wodna oraz nieszkodliwe dla środowiska substancje.

Ekologiczna produkcja szkła łącznie z jego zdobieniem

W ramach zabezpieczenia otaczającego środowiska, w naszych zakładach wprowadziliśmy także nowoczesne technologiczne zabezpieczenia wanny szklarskiej. To jeden z ważniejszych elementów huty, który wymaga szczególnej kontroli podczas procesu produkcji. Wzbogaciliśmy go w innowacyjny system odzysku ciepła. Pozwala to na ogrzanie zakładu produkcyjnego przy wykorzystaniu rozgrzanego podczas produkcji powietrza.

W trosce o zmniejszenie szkodliwości spalin z pieca wprowadziliśmy także rewersyjny układ pozwalający na ich odprowadzanie z jednoczesną redukcją tlenków azotu. Dzięki temu rozwiązaniu skutecznie usuwamy toksyczne substancje, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na okoliczne uprawy oraz jakość wdychanego powietrza.

Tworzymy ekologiczne butelki, dbając o środowisko

Firma Dekorglass należy do systemu EU ETS, który zobowiązuje naszą firmę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do określonego limitu. Nasza produkcja nie wpływa zatem na zwiększenie ilości pierwiastków, które są główną przyczyną anomalii klimatycznych na naszej planecie. W związku z tym, że limity są systematycznie obniżane, emisja gazów cieplarnianych w firmie również ulega zmniejszeniu.

Aby zapewnić firmie dostęp do wody i jednocześnie nie spowodować ryzyka skażenia poziomów hydrogeologicznych wykorzystywanych przez okolicznych mieszkańców, wykopaliśmy również studnię głębinową. Służy nam ona do zaopatrzenia procesów produkcji, może również pomóc w ugaszeniu pożarów na terenie zakładu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przygotowanie wyrobów szkła nie wiąże się z obciążeniem ciśnienia wód gruntowych oraz ewentualnym skażeniem gleb.

 

Zajrzyj do Naszego świata

Bądź zawsze na bieżąco...