Dekorglass

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas.


Florian Plit

Ekologia

W dzisiejszych czasach musimy bardzo dbać o to,
aby nie pogorszyć stanu naszej planety.

Zdajemy sobie sprawę jak wiele osób w pierwszej kolejności swoją uważność kieruję w stronę wielkich przedsiębiorstw i w nich dopatruje się odpowiedzialności za zły stan środowiska naturalnego. Nie chcemy i nie możemy – jako huta szkła – uchylać się od odpowiedzialności. Zależy nam bowiem na dobru przyrody występującej na naszych obszarach, dlatego podjęliśmy szereg środków, które mają zapobiec negatywnym skutkom, jakie może wywołać praca tak dużego przedsiębiorstwa.

Nowoczesne systemy oczyszczania spalin!

Za wszelką cenę chronimy powietrze, którym sami przecież stale oddychamy.
Wprowadziliśmy więc dwuetapowy system oczyszczania spalin:

Ekologia
  • redukujemy tlenek azotu, uzyskujemy to przez dozowanie mocznika w dwóch wieżach CENTAURIO
  • ograniczamy wydzielanie się pyłu dzięki filtrowi workowemu z reaktorem, oznacza to że zanieczyszczenia większe niż 20mg/Nm3 nie przedostają się do atmosfery
  • zainstalowaliśmy również filtry workowe, które przyczyniają się do niższej energochłonności produkcji i nie wpływają negatywnie na słuch pracowników

Bardzo zależy nam na tym, aby maksymalnie zredukować emisję
substancji szkodliwych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.
Działamy zgodnie ze standardami BAT.

*BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne techniki) – zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości
emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nadrzędny cel BAT to zaproponowanie takich limitów emisyjnych,
które będą odzwierciedlać właściwe proporcje pomiędzy korzyściami i kosztami. Wielkości limitów emisyjnych muszą dotyczyć tych
zanieczyszczeń, które zakład będzie wytwarzał w większych ilościach.

Wanna szklarska

Nie zapomnieliśmy również o sercu naszej huty, wannie szklarskiej. Posiada ona:

  • innowacyjny system odzyskiwania ciepła, co pozwala: podgrzewać powietrze niezbędne do spalania gazu, ogrzewać zakład
  • rewersyjny układ, który pozwala na odprowadzanie spalin z pieca przez niekatalityczne usuwanie tlenków azotu dzięki wstrzyknięciu amoniaku lub mocznika

W celu ochrony gleby postanowiliśmy wykopać własną studnię głębinową.
Pomaga ona nas również chronić przed pożarami.
Należymy do systemu EU ETS.

Należymy do systemu EU ETS – polega on na wprowadzeniu limitu łącznych emisji
niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem.
Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają.

*Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej
podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy
na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Zajrzyj do Naszego świata

Bądź zawsze na bieżąco...