• EKOLOGIA
  • PRACA
  • DLA AKCJONARIUSZY
  • STRATEGIA PODATKOWA
  • PROJEKTY I DOFINANSOWANIA

Dla akcjonariuszy

Informacje o Zgromadzeniach Akcjonariuszy

Dekorglass Działdowo S.A.

Grunwaldzka 35
13-200 Działdowo

Tel: 236972135

Fax: 236976000

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): PL5711628155

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON): 519648417

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000270968

Chojak Gabriel Stanisław – Prezes Zarządu

Chojak Elżbieta Barbara – Wiceprezes Zarządu

Kapitał Zakładowy

PLN 35 394 400,00

Kontakt dla Akcjonariuszy: akcjonariusze@dekorglass.pl