• EKOLOGIA
  • PRACA
  • DLA AKCJONARIUSZY
  • STRATEGIA PODATKOWA
  • PROJEKTY I DOFINANSOWANIA

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa za rok 2022:

Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz.U.2021.1800 tj. z dnia 2021.10.04), Dekorglass Działdowo S.A. publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.

Strategia podatkowa za rok 2021:

Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 2021.10.04), Dekorglass Działdowo S.A. publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021.