• EKOLOGIA
  • PRACA
  • DLA AKCJONARIUSZY
  • STRATEGIA PODATKOWA
  • PROJEKTY I DOFINANSOWANIA

Ekologia - Nowoczesne systemy oczyszczania spalin

Za wszelką cenę chronimy powietrze, którym sami przecież stale oddychamy. Wprowadziliśmy więc dwuetapowy system oczyszczania spalin

W trosce
o naturę!

Redukujemy tlenek azotu, uzyskujemy to przez dozowanie mocznika w dwóch wieżach CENTAURIO ograniczamy wydzielanie się pyłu dzięki filtrowi workowemu z reaktorem, oznacza to że zanieczyszczenia większe niż 20mg/Nm3 nie przedostają się do atmosfery zainstalowaliśmy również filtry workowe, które przyczyniają się do niższej energochłonności produkcji i nie wpływają negatywnie na słuch pracowników. Bardzo zależy nam na tym, aby maksymalnie zredukować emisję substancji szkodliwych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Ekologia

Działamy zgodnie ze standardami BAT.

*BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne techniki) – zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nadrzędny cel BAT to zaproponowanie takich limitów emisyjnych, które będą odzwierciedlać właściwe proporcje pomiędzy korzyściami i kosztami. Wielkości limitów emisyjnych muszą dotyczyć tych zanieczyszczeń, które zakład będzie wytwarzał w większych ilościach.

Wanna
szklarska

Nie zapomnieliśmy również o sercu
naszej huty, wannie szklarskiej.
Posiada ona:

Innowacyjny system odzyskiwania ciepła, co pozwala: podgrzewać powietrze niezbędne do spalania gazu, ogrzewać zakład rewersyjny układ, który pozwala na odprowadzanie spalin z pieca przez niekatalityczne usuwanie tlenków azotu dzięki wstrzyknięciu amoniaku lub mocznika. W celu ochrony gleby postanowiliśmy wykonać własną studnię głębinową. Pomaga ona nas również chronić przed pożarami.

Należymy do
systemu EU ETS

Należymy do systemu EU ETS – polega on na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają.

Katalog produktów

Wychodzimy
poza standardy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową, gdzie znajdziesz pełen katalog naszych produktów oraz inspiracje dotyczące dekoracji butelek.