Dekorglass

Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 2021.10.04), Dekorglass Działdowo S.A.  publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021.

dokumenty do  pobrania: klik

Zajrzyj do Naszego świata

Bądź zawsze na bieżąco...