Dekorglass

12 08.2020

Recykling szkła – jak obchodzić się ze szklanymi odpadkami?

Szkło otacza nas ze wszystkich stron. To materiał, z którego wytwarzamy butelki, naczynia kuchenne, ocieplamy mieszkanie czy przygotowujemy piękne dekoracje. Wykorzystanie szkła przenika niemal wszystkie dziedziny naszego życia, może też wpłynąć jednak negatywnie powodując zanieczyszczenia odpadami. Mało kto wie, że pozostawiona w lesie pojedyncza szklana butelka może rozkładać się nawet przez kilka tysięcy lat! Czy nie lepiej więc zadbać o środowisko i oddać ją do recyklingu?

Butelka zużyta, znów może być użyta

Szkło to materiał powstały w wyniku przetopienia i szybkiego ostudzenia mieszaniny piasku kwarcowego, węglanu sodu i wapnia. W zależności od przeznaczenia wyrobu, dodawane są również inne substancje i topniki, poprawiające jego jakość. Wysoka wytrzymałość materiału oraz stosunkowo prosty etap przeróbki szkła sprawił, że jest to od wieków bardzo powszechny materiał stosowany w wielu gałęziach przemysłu.

Ze względu na swoje właściwości oraz możliwość przetapiania tzw. stłuczki szklanej, zużyte butelki i inne akcesoria mogą być wykorzystane jako nowy surowiec do wykonania wyrobów. Ważna jest jednak odpowiednia segregacja odpadów, oraz ich podział na produkty kolorowe lub bezbarwne. W procesie przetwarzania zużytego szkła mieszanie różnej jakości wyrobów może znacznie obniżyć właściwości wtórnego surowca.

Segregacja przede wszystkim

Szklane opakowania takie jak butelki, słoiki, a także materiały budowlane ze szkła płaskiego, należy odpowiednio segregować. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów miejskich, należy wrzucać szklane opakowania do odpowiednich pojemników. Świadome wyrzucanie śmieci do niewłaściwych konteneró,  może znacznie utrudnić dalsze etapy przetwarzania surowca, jak również narazić nas na dodatkowe kary.

Jeśli w danej gminie nie ma specjalnych zaleceń dotyczących mycia wyrobów szklanych, usuwania etykiet czy zamknięć metalowych, nie musimy tego robić. Tego typu prace zostaną wykonane na dalszych  etapach obróbki. Warto również pamiętać, że do standardowych pojemników szklanych nie należy wrzucać uszkodzonych luster, szyb okiennych, szklanej zastawy stołowej czy naczyń żaroodpornych.

Ze względu na dużą wytrzymałość i twardość szklanych elementów trzeba mieć na uwadze możliwość pokaleczenia podczas domowej segregacji. Nie wszystkie naczynia i butelki są przygotowane ze szkła hartowanego więc w przypadku potłuczenia, istnieje możliwość skaleczeń i wystąpienia poważniejszych ran.

Szczególną ostrożność należy zachować przy usuwaniu szklanych materiałów budowlanych, takich jak szyby okienne, oszklenia drzwi czy lustra. Nie należy ich wrzucać do standardowych pojemników na odpady – takie materiały zwykle zabierane są i utylizowane przez oddzielne firmy.

Zajrzyj do Naszego świata

Bądź zawsze na bieżąco...