Dekorglass
Powstanie Huty Tur

1842

Powstanie Huty Tur

I postęp technologiczny

1874

I postęp technologiczny

Zmiana opalania pieca z drewnianego na piec torfowo-drewniany. Połowa XIX w. – Huta stosuje piece typu wyborowego. Głównym produktem huty są butelki do piwa.

Przebudowa wanny szklarskiej.

1923

Przebudowa wanny szklarskiej.

Wprowadzenie pracy w systemie ciągłym, trzyzmianowym.

Pierwsi w Polsce

30’

Pierwsi w Polsce

Huta w turze staje się pierwszą w Polsce spółdzielnią zawodową. Zaczyna się produkcja butelek monopolowych.

Podczas okupacji

1939

Podczas okupacji

Huta nadal pracuje w systemie trzyzmianowym.

Nowa hala produkcyjna

1953/55

Nowa hala produkcyjna

Zbudowano nową halę produkcyjną wraz z warsztatami pomocniczymi. Zamontowano nową wannę szklarską. To właśnie w tym okresie proces produkcji szkła z całkowicie ręcznego przeszedł ewolucję w stronę półautomatycznego.

Vitrocer

1990/02

Vitrocer

Hutą zarządza spółka Vitrocer.

Grupa Sort

2002/14

Grupa Sort

Huta wchodzi w skład Grupy Sort.

VENI

2014/19

VENI

Huta zarządza Spółka Akcyjna VENI.

DEKORGLASS

2019

DEKORGLASS

Hutę wykupił Dekorglass

Wytapianie szkła – poznaj historię producenta butelek

Huta szkła Dekorglass w miejscowości Tur to zakład z wieloletnią tradycją, który od początku swojego istnienia nastawiony był na produkcję wysokiej jakości naczyń i butelek szklanych. Otwarcie fabryki w niewielkiej miejscowości opodal Nakła nad Notecią zmieniło i polepszyło życie okolicznych rodzin. Długoletnia działalność pozwoliła wykreować markę, uzyskać cenne doświadczenie i jeszcze bardziej usprawnić linię produkcyjną. Idąc naprzód, pamiętamy jednak o trudzie pracy naszych poprzedników, którzy stanowią dla nas wzór do naśladowania…

Wytwarzanie szkła – początkowa działalność zakładu

Historia produkcji naszej huty szkła rozpoczyna się w czasach zaboru pruskiego, kiedy to w 1842 roku otwarto niewielki zakład przeróbczy na terenie puszczy bydgoskiej. Początkowo prace były przeprowadzane ręcznie, z biegiem czasu jednak dokonywano kolejnych modernizacji systemu działania. Pierwszy postęp technologiczny wdrożono 30 lat później. Producent szkła przeprowadził wtedy wymianę pieca drewnianego na piec torfowo-drewniany. Głównym wyrobem huty w końcówce XIX w. były butelki do piwa. Początek nowego stulecia przyniósł kolejne zmiany. W 1923 roku zorganizowano przebudowę wanny szklarskiej. Wprowadzono wówczas również system trójzmianowej pracy, co wiązało się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości wyroby huty. Popularność zakładu rosła, w latach 30′ huta w Turze stała się pierwszą w Polsce spółdzielnią zawodową.

Wytapianie szkła do produkcji butelek

Zakład przeróbki szkła utrzymał tempo pracy również w czasach II wojny światowej. W czasie okupacji produkcja nadal odbywała się w trójzmianowym systemie pracy. W latach 1953 – 1955, powstała nowa hala produkcyjna z kilkoma warsztatami pomocniczymi. Ponownie zrestrukturyzowano wannę szklarską oraz zmieniono styl pracy z ręcznego na półautomatyczny.

W kolejnych latach produkcja trwała w ustalonym trybie. Przełom XX i XXI wieku przyniósł jednak kilka reform, związanych z zarządem spółki. Huta szkła Tur kilkukrotnie zmieniała swojego właściciela:

  • w latach 1990 – 2020 była prowadzona przez spółkę Vitrocer,
  • 2002-2014 to okres, gdy zakład wchodził w skład Grupy Sort,
  • w latach 2014-2019 zarządzanie przejęła Spółka Akcyjna Veni,

a w 2019 roku hutę wykupiła nasza firma Dekorglass, która całkowicie zmodernizowała i przebudowała zakład.

Współczesna jakość producenta szklanych butelek Dekorglassa

Obecnie prowadzimy produkcję skierowaną na przygotowanie wysokiej jakości butelek szklanych do alkoholi, napojów bezalkoholowych oraz perfum czy produktów skin care.oraz innego rodzaju naczyń. Proces wytapiania tworzywa odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, co pozwala nam produkować hurtowe ilości wyrobów w stosunkowo krótkim czasie.

Nie tylko wytwarzamy wyroby szklane, udostępniamy również możliwości ich zdobienia.

Nastawiamy się nie tylko na produkcję najwyższej jakości wyrobów szklanych, dbamy także o pracę w zgodzie ze środowiskiem. Nasze zakłady nie produkują trujących substancji, a surowiec wykorzystywany do przygotowania naczyń jest zdatny do recyklingu. Posiadamy również wannę szklarską wyposażoną w palniki gazowo-tlenowe, których zadaniem jest eliminacja gazów i spalin, które mogłyby wpłynąć na zaburzenie jakości powietrza.

Zajrzyj do Naszego świata

Bądź zawsze na bieżąco...